Gusarskij Klub

ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЧЕНИЯ

Filosofii   Zhopa   Yazyk   SHeya   Poxuj   Blya   Zaebizm   Raznoe   Vyzhopis'   Links


Научный Заебизм

Гусарские Диалоги о Заебизме-1

Гусарские Диалоги о Заебизме-2

Разъебайство как Последняя Стадия Похуфигизма


Obratno v prixozhuyu

© Pavel Bernshtam, 1996;
Smirnoff-Vodkin
, 1998; Evreitorov, 2001
Frames version (Версия с рамками)