Gusarskij Klub


Filosofii   Zhopa   Yazyk   SHeya   Poxuj   Blya   Zaebizm   Raznoe   Vyzhopis'   Links


- `

Real Jopa Friends


Obratno v prixozhuyu

© Pavel Bernshtam, 1996;
Smirnoff-Vodkin
, 1998; Evreitorov, 2001
Frames version ( )