Gusarskij Klub

ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЧЕНИЯ

Filosofii   Zhopa   Yazyk   SHeya   Poxuj   Blya   Zaebizm   Raznoe   Vyzhopis'   Links

Blya-Bud(d)izmObratno v prixozhuyu

© Pavel Bernshtam, 1996;
Smirnoff-Vodkin
, 1998; Evreitorov, 2001
Frames version (Версия с рамками)